» Ekofasta

Viikko 3

Sulavan jään suru

Mietiskelyteksti

Pianokappaleen nimi on Elegia arktiselle alueelle. Elegia tarkoittaa haikeankaunista muistolaulua. Tällä kertaa sitä soitetaan napajäille, jotka sulavat ilmaston lämpenemisen vuoksi.

Jäätiköistä on tullut yksi ilmastonmuutoksen symboleista. Suomalaiselle jää ja lumi ovat tuttuja elementtejä. Monille muille maapallon kansoille lumiset kuvat näyttävät vierailta. Heille lumi ja jää eivät ole osa arkea. Suomalaisillekin voi käydä niin, että arktisista jäätiköistä ja jääkarhuista muodostuu surun kuvia, mutta tämä uhka on vielä suurempi lämpimämpien maiden kansoille.

Mielemme napajäätiköt

Jäätiköillä on oma erikoinen paikkansa ihmiskunnan yhteisessä tietoisuudessa. Napajäätiköt ovat osa mieliämme, vaikka useimmat meistä eivät ole koskaan käyneet niiden luona. Aiemmin napa-alueisiin liittyi ennen kaikkea tutkimattomuutta ja jylhyyttä. Ne olivat pitkään saavuttamattomia. Niiden kylmyys oli ihmistä voimakkaampaa. Poikkeusyksilöt mittasivat urhoollisuuttaan lähtemällä tutkimusretkille niihin. Kartoissa olevat aukot, tutkimattomat alueet, toivat maailmaan jännitystä ja lumousta.

Nyt suhteet ovat kääntyneet. Napa-alueet on tutkittu ja kartoitettu. Kaiken lisäksi jäätiköistä on tullut ihmiskunnan yhteisessä tietoisuudessa syyllisyyden ja surun maastoja. Psykologi Robert Romanyshyn on aiheellisesti kysynyt: Mitä merkitsee mielellemme se, että napajäätiköt sulavat? Voidaan puhua myös mielemme napajäätiköistä. Osa maailmaa ja osa meitä sulaa.

Eteläsuomalaisen talven heikentymisen suru

Suomalaisia ja muita talvisia kansoja surettaa nykyään myös se, että talvet muuttuvat epäsäännöllisemmiksi. Kaikki eivät pidä talvesta yhtä paljon, mutta vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa meistä jokaiseen. Olemme ruumiillisia olentoja. Kehomme ja mielemme ovat tottuneet tiettyihin olosuhteisiin. Talvi, joka sahaa edestakaisin pimeän loskan ja valtavien hetkellisten lumikasojen välillä, aiheuttaa meille stressiä ja alakuloa. Toisaalta, silloin kun talvi sitten on luminen, monet ihmiset osaavat arvostaa sitä uudella tavalla.

Yhteinen suru ja arvostus

Suru kaipaa ulos pääsemistä. Se haluaa virrata. Meidän kannattaisi yhdessä harjoittaa sulavan jään surua. Suruprosessi ei tuo takaisin sitä, mikä on menetetty, mutta suruprosessi auttaa. Vertaistuki lohduttaa. Jo pelkästään se, että saa ilmaistua tunteita, helpottaa.

Suru voi muuttua voimavaraksi. Kun ymmärrämme, että voimme menettää jotain, opimme arvostamaan sitä. Se opettaa meitä tarttumaan hetkeen ja nauttimaan lumesta sekä jäästä aina silloin kun sitä on.

Arktiksen auttaminen

Videossa pyydetään: ”Save the Arctic,” pelasta Arktis. Se on yhteinen tehtävä. Jokainen voi tehdä jotain, mutta kukaan ei voi tehdä kaikkea. Siinä ei ole mieltä, että yksilö vain lamaantuu syyllisyydestä ja häpeästä. Niiden rakenteiden muuttaminen, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta, on kaikkien yhteinen haaste. Suhteellisuudentaju on tasapainoilua, mutta sitä me tarvitsemme.

Tee mitä voit, jotta Arktis ei sula yhtä paljon. Anna sen sijaan surusi sulaa. Silloin kyyneleistä tulee käyttövoimaa, virtaa ja raikasta vettä.

Paastovinkit

Käsittele sulavan jään surua

 • Maalaa taulu tai ota valokuvia niistä tunteista, joita sinulla on sulavaan jäähän ja ympäristöasioihin liittyen.
 • Seiso ulkona ja tee hengitysharjoitus: hengitä syvään ulos haikeutta, hengitä sisään raikasta ilmaa. Jatka muutaman minuutin ajan.
 • Lähde juoksulenkille tai jos lunta löytyy, hiihtämään tai pulkkamäkeen.
 • Kutsu ystäväsi iltateelle ja jos tilanne sallii, puhukaa myös talveen liittyvistä tunteista.

Tee ilmastotekoja

Syvemmälle hengellisyyteen

Katso kuvaa talvesta (tai sulavasta arktiksesta) ja hiljenny.  Hengitä tasaisesti. Keskity. Anna muiden ajatusten hälventyä.

Vietä hetki kunkin seuraavan kysymyksen äärellä.

 • Mitä tunnet?
 • Nouseeko mieleesi surun tai kaihon tunteita?
 • Anna tunteille tilaa, anna niille hyväksyntä olla olemassa.
 • Muistele lapsuuttasi: millainen oli suhteesi talveen ja lumeen?
 • Mistä olet iloinnut talven suhteen lapsena ja aikuisena? Millaiset asiat olet kokenut vaikeaksi?
 • Lue tai laula uusi virsi 911, Talven valon saamme lumen myötä. Mitä ajatuksia ja tunteita virsi Sinussa herättää?

Jos koet hyväksi, vietä hetki aikaa mietiskelytekstin äärellä:

Jumala, sinun on päivä ja sinun on yö,
olet pannut paikoilleen auringon ja kuun.
Sinä olet määrännyt kaikki maan rajat,
sinä olet luonut kesän ja talven. (Ps. 74:16–17)

Jos haluat, siirry seuraavaan tehtävään tai rukoile valmis rukous, esimerkiksi Isä meidän –rukous ja Herran siunaus.

Laadi rukous, jossa sanoitat tunteitasi ja toiveitasi jäätiköiden sekä talven suhteen. Mahdollisia osa-alueita:

 • Mistä iloitset?
 • Mitä suret?
 • Mitä kaipaat?
 • Mitä toivot?
 • Mitä haluaisit pyytää ja keneltä?
 • Haluatko luvata tehdä jotain? Mitä?

 

Teksti: Panu Pihkala